Výstava putovních panelů - KOUZLO STARÝCH MAP

Leták ke stažení v PDF

 

Exponáty na panelech:

  • Beatova mapa světa 776
  • Velká Geografie (11.–14. století)
  • Portolánový atlas Jamese Olivera 1563
  • Mapa Ameriky roku 1606
  • Atlas Velkého kurfiřta 1661
  • Mapa světa Nicolase Sansona 1691
  • Mapa řeky Moravy 1719

 

 

Výstavu putovních panelů KOUZLO STARÝCH MAP připravila Česká kartografická společnost společně s Univerzitou Palackého v Olomouci, Masarykovou univerzitou, Univerzitou Karlovou v Praze, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Vědeckou knihovnou v Olomouci k příležitosti Mezinárodního roku mapy. Výstava představuje 7 výjimečných mapových děl ze sbírek výše uvedených institucí na srolovatelných panelech o rozměrech 100×80 cm. Každý exponát je na panelu doplněn vysvětlujícím popisem a dobovými souvislostmi.

Pro školy, muzea, úřady, vestibuly, čekárny, foyer
Výstava k zapůjčení ZDARMA

Výstava může být instalována ve vhodných prostorách škol, muzeí a úřadů, ve vestibulech, čekárnách a foyer budov úřadů, nemocnic, bank a podniků. Cílovou skupinou výstavy jsou žáci základních a středních škol a široká laická veřejnost.

Panely organizátoři přivezou nebo pošlou poštou.

Předpokládaná doba expozice výstavy u jednoho zájemce je 3 týdny.

 

Výstava je koncipována do 7 panelů s mapami a jednoho úvodního panelu. Celý soubor je možné prezentovat dvěma základními způsoby:

1)  Jako celek – instalováním všech panelů v pořadí 1-7 (označené číslem panelu v jeho pravém horním rohu) a úvodního panelu

2)  Samostatně po jednotlivých panelech – libovolným umístěním panelů (avšak alespoň v předpokládaném směru průchodu).

Panely jsou zhotoveny z měkkého srolovatelného plastu opatřeného lištami a háčky pro instalaci na zeď. K jejich přepravě je určen pevný tubus. Zacházejte s panely opatrně, aby se nepoškodily a mohly sloužit i dalším zájemcům. Poučte žáky, pracovníky, návštěvníky, aby na panely nepsaly a nijak je neničily. Při rolování panelů dbejte nejvyšší opatrnosti, aby se nepokrčily ani nepotrhaly.

 

MÁM ZÁJEM O VÝSTAVU

Zapůjčení panelů je na dohodnutou dobu zdarma na základě předávacího protokolu. V případě zájmu nejprve vyberte město (Olomouc, Brno, Praha) - pro dané město zjistěte v kalendáři dostupnost výstavy a registruje se níže.

 

K dispozici jsou tři sady panelů, a to:

OLOMOUC

Kontakt: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., vit.vozenilek@upol.cz, Univerzita Palackého v Olomouci

rezervační kalendář pro Olomouc zde

BRNO

Kontakt: Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D., zstachon@geogr.muni.cz , Masarykova univerzita

rezervační kalendář pro Brno zde

PRAHA

Kontakt: Ing. Růžena Zimová, Ph.D., zimova@fsv.cvut.cz , České vysoké učení technické v Praze

 

  • 1. 3. - 25. 3. 2016 : ČVUT - Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
  • 25. 3. - 15. 4. 2016 : Střední průmyslová škola stavební, Chodské náměstí 2, 301 00 Plzeň
  • 18. 4. - 6. 5. 2016 : Gymnázium Praha 6, Nad alejí 1952/5, 162 00 Praha 6

 

Přednáška jako bonus

Zahájení výstavy je možné v případě zájmu doplnit úvodní přednáškou odborníka, který stručně představí vystavené exponáty a problematiku historické i soudobé kartografie a jejího významu v současném světě.

Výstava panelů je doplněná interaktivní virtuální prohlídkou výstavy KOUZLO STARÝCH MAP z února 2014 v Olomouci.

 

Diskuze/návštěvní kniha

 

// ]]>